Moderna verktyg för kundservice

Bättre och mer effektiv kunddialog.

Läs mer om Kundo

Forum

  • Färre upprepade frågor
  • Värdefull feedback

Kundo Forum är ett diskussionsforum som ger enkel självhjälp för era kunder och ger er bättre insikt i deras behov.

Läs mer om Forum

Mail

  • Bättre samarbete
  • Ökad mätbarhet

Kundo Mail gör det enklare för hela teamet att jobba i samma inbox. Ni får bättre översikt, uppföljning och statistik.

Läs mer om Mail